ورقک 1

با درورد. 10 سال پیش وقتی اینجا رو باز کردم هیچ وقت فکرش نمیکردم که 10 سال بعد که اینو بازش میکنم اوضاع و احوالم چنین باشه. گفتم اینو بازش میکتن تا ببینم 10 سال دیگه چه جوری فک کردم و می کنم....

ببین بانوی فروردین هیچ چیر عوض  نشد که هیچ بدتر هم شد!!!

نمیحواهم نبش قبر کنم ولی سخته که بیای ببینی و ببینی 10 سال از جوونیت بر باد رفته....کلا سخته باورش و پذیرشش.

من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که می بینم بد آهنگ است....

 بیا ره توشه برداریم  قدم در راه بی برگشت بگذاریم، آسمان هر کجا آیا مین رنگ است؟؟

تا درود دیگر بدرود


/ 0 نظر / 14 بازدید