ورق 92-2

تو از کدوم سیاره ای؟

نور کدوم ستاره ای

که با نگاه شیشیه ای

از جنس  سنگ خاره ای

با تو نمونده چاره ای

جز قلب پاره پاره ای

بی خبر از پیاده ای

اگر هنوز سواره ای.....

/ 0 نظر / 18 بازدید